Data dodania: 22 czerwca 2017
INDUSTRIADA nagradza

Najaktywniejszy samorząd lokalny na rzecz INDUSTRIADY 2017

— Miasto Gliwice

Gliwickie wyczucie rytmu maszyn oraz taktowne i od wielu lat konsekwentne i hojne wspieranie zabytków techniki zlokalizowanych w mieście udowadniają, że dawna industrializacja jest atrakcyjna dla każdego. Potwierdzają to przedsiębiorcy inwestujący w Nowych Gliwicach, potwierdzają to artyści, potwierdza to także publiczność. Dziękuję za wyjątkowe zaangażowanie w organizację tegorocznej INDUSTRIADY, dzięki któremu mogliśmy się wybrać w podniebną podróż.


Specjalne wyróżnienie

— Miasto Chorzów

W mieście, które jak żadne inne w województwie śląskim rozwijało się dzięki industrializacji, czego najlepszym przykładem dawna
nazwa – Huta Królewska, rytm maszyn jest nadal mocno wyczuwalny, a Chorzów stale wprawia w ruch. Dziękuję za możliwość wzmocnienia tego rytmu przy
pomocy wieży Szybu Prezydent i Kompleksu Sztygarka.


Najaktywniejszy przedsiębiorca na rzecz INDUSTRIADY 2017

— Śląskie Kamienice S.A.

Solidne fundamenty, szacunek dla przeszłości, wizja przyszłości
– to podstawa działalności każdego biznesu. Zaangażowanie
firmy Śląskie Kamienice S.A. w organizację INDUSTRIADY w Nikiszowcu dowodzi, że spółka dostrzega piękno regionu, szanuje lokalne tradycje i chce stać się ich częścią.