Data dodania: 14 lipca 2017
Apetyt na inwestycje

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego inwestycji w obszarze dziedzictwa kulturowego. O wsparcie mogły ubiegać się zabytki wpisane do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub obiekty znajdujące się na Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego. Kwota przewidziana dla projektów złożonych w tym konkursie to blisko 200 mln zł. Z tych pieniędzy zostaną sfinansowane prace konserwatorskie, restauratorskie i inne roboty budowlane umożliwiające dostosowanie obiektu do celów kulturalnych .
Spośród 67 złożonych w konkursie wniosków o dofinansowanie 10 dotyczy obiektów znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki. W sumie starają się o wsparcie w wysokości aż 63 242 400,89 zł.

Poniżej lista podmiotów, które starają się o dofinansowanie:

1. Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - MIASTO CZELADŹ

2. Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej - MIASTO RUDA ŚLĄSKA

3. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

4. Modernizacja Muzeum Drukarstwa w Cieszynie - MIASTO CIESZYN

5. Rewitalizacja i przystosowanie dla celów kulturalnych budynku wentylatora Szybu Maciej na obszarze dawnej kopalni Concordia w Zabrzu - Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

6. Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej - Stara Warzelnia - TYSKA FUNDACJA PROMOCJI KULTURY I TURYSTYKI BROWAR OBYWATELSKI

7. Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej - STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TARNOGÓRSKIEJ

8. Szerokie tory do kultury - inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach - GMINA KUŹNIA RACIBORSKA

9. Manufaktura Porcelany - adaptacja historycznych pomieszczeń na cele ekspozycji w ramach obiektu na Szlaku Zabytków Techniki - FUNDACJA GIESCHE

10. GENERATOR KULTURY - utrwalenie zabytkowej substancji kompleksu budynków EC Szombierki oraz stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury dla działalności kulturalnej - FUNDACJA EC GENERATOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początku 2018 roku zostanie podjęta decyzja o wyborze dofinansowania projektów złożonych w konkursie. Wszyscy trzymajmy kciuki za szlakowe zabytki.